top of page

Projekty pod klucz

KLR-16 Modernizacja magazynu logistycznego z metalowymi rampami dla samochodów załadunkowych

KPD-R Kartonowy dozownik palet do robotyzacji procesów w produkcji mebli

PUDAS-BF-LINE Linia do pakowania pelletu z automatyzacją przepływu w młynie paszowym

SSK-P Integracja składanego przenośnika ślimakowego na przyczepie

SPD-600 Linia do grupowania i pakowania bajgli w piekarni

TASG-M Automatyzacja zwrotu kawałków ciasta w piekarni